Contacto

 

Teléfono

051-2774511

Email

englishprimarysedevi@gmail.com

Web

www.semilladevida.edu.co

HABILITACION

Habilitacion
HABILITACION.doc
Documento Microsoft Word [68.5 KB]

SYLLABUS

401 - 402
SYLLABUS III 401 - 402.pdf
Documento Adobe Acrobat [285.3 KB]
501 - 502
SYLLABUS III 501 - 502.pdf
Documento Adobe Acrobat [284.5 KB]
701
SYLLABUS III 701.pdf
Documento Adobe Acrobat [284.5 KB]

RAZ-KIDS

Click on the parrot to go into raz-kids

INDICADORES

401 - 402

Indicadores
401 - 402.pdf
Documento Adobe Acrobat [20.7 KB]

501 - 502

Indicadores
501 - 502.pdf
Documento Adobe Acrobat [21.2 KB]

701

Indicadores
701.pdf
Documento Adobe Acrobat [19.7 KB]

Movie

To Print

Portada
Portada.pdf
Documento Adobe Acrobat [73.4 KB]